Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Jak dostosować przekaz do celów prezentacji multimedialnej?

Żeby prezentacja multimedialna była skuteczna, musi realizować obrane cele. W przeciwnym razie będzie stanowić przeszkodę, a nie pomoc. Dlatego podczas jej projektowania należy zadbać o to, aby przekaz był dostosowany do celów pokazu. Jak o to zadbać? O czym pamiętać, a czego się wystrzegać?

Cele prezentacji multimedialnej – jak dostosować do nich przekaz?

 

Określenie celu (celów) prezentacji multimedialnej to jedna z pierwszych czynności, jakie należy wykonać, jeszcze zanim przystąpi się do jej projektowania. Ułatwi to dalsze prace nad pokazem i pozytywnie wpłynie na jego skuteczność. Pozwoli bowiem odpowiednio dostosować przekaz, co przełoży się na określone działania odbiorców. Jak więc dostosować przekaz do celów prezentacji?

Żeby ułatwić sobie zadanie, warto pogrupować rodzaje prezentacji multimedialnych.  

  • Prezentacja sprzedażowa, ofertowa, handlowa 

Jej celem jest sprzedaż produktu lub usługi. Wbrew jednak pozorom jej przekaz nie powinien koncentrować się na zaletach produktu lub usługi, lecz potrzebach klienta i tym, w jaki sposób dany produkt (usługa) je zaspokaja. W prezentacji sprzedażowej należy więc zastosować język korzyści. Koncentruje się on na benefitach, jakie klient może osiągnąć dzięki zakupowi produktu (usługi).

Dla przykładu, jeśli oferujesz szkolenia, fakt, iż są one prowadzone przez doświadczonych praktyków, nie będzie dla klienta tak istotny, jak to, że dzięki nim może on poprawić wyniki sprzedażowe swojej firmy. Nie oznacza to oczywiście, że trzeba całkowicie zrezygnować z prezentacji zalet produktu (usługi). Należy jednak unikać przeciążenia informacyjnego i przy każdej cesze zastanowić się, co ona daje klientowi i jak może mu pomóc w realizacji zakładanych celów. 

  1. Prezentacja edukacyjna, szkoleniowa, e-learningowa

Wbrew pozorom jej celem jest nie tylko wsparcie prowadzącego, lecz przede wszystkim pomoc w przyswojeniu wiedzy przez odbiorców. Jej przekaz musi więc być jasny, zrozumiały i precyzyjny. Żeby podawane informacje pozostały w pamięci widzów na dłużej, treści warto urozmaicić elementami graficznymi. Odpowiednio dopasowana infografika, wykres czy też tabela wzmocni przekaz. Dzięki temu będzie on ciekawszy i atrakcyjniejszy w odbiorze.

  1. Prezentacja informacyjna

Jej celem jest dostarczenie odbiorcom informacji na określony temat. Może prezentować nadchodzące wydarzenie, zmiany w strukturze zarządu czy też wyniki sprzedażowe. Jej przekaz musi być prosty i zrozumiały, tak aby dotarł do jak największego grona odbiorców. Dlatego nie ma w nim miejsca na skomplikowane słownictwo i niedopowiedzenia. Prezentowana treść powinna również pozostawać w pamięci widzów. Dlatego warto ją urozmaicić nie tylko wypunktowaniami i pogrubieniami, ale i elementami graficznymi.

Wspólnym celem wszystkich wymienionych rodzajów prezentacji multimedialnych jest podanie rzetelnej informacji. Nie oznacza to jednak, że należy zasypywać odbiorców dużą ilością tekstu. Im jest go mniej, tym lepiej. Prezentacja multimedialna ma bowiem uzupełniać wystąpienie, a nie je zastępować. Jeśli prezentacja ma stanowić samodzielny referat, tekstu może być więcej. Niemniej wciąż wskazany jest umiar.

 

Prezentacje multimedialne – przekaz ułatwiający odbiór

 

Niezależnie od rodzaju prezentacje multimedialne powinny ułatwić odbiór prezentowanych informacji. Dlatego tekst warto uzupełnić elementami graficznymi. Również i w ich przypadku wskazana jest pewna wstrzemięźliwość. Zbyt wiele infografik, zdjęć czy też wykresów sprawi, że odbiorcy będą mieli trudności w uszeregowaniu informacji pod względem ich ważności.

Rzadko zdarza się, by prezentacja multimedialna miała jeden cel. Najczęściej łączy w sobie kilka. Dlatego jej odpowiednie zaprojektowanie to wymagające zadanie. Nie zawsze jednak warto samemu się męczyć. Przygotowanie prezentacji multimedialnej można bowiem zlecić specjalistom. Wówczas otrzymujesz gwarancję profesjonalnego efektu. Fachowcy zadbają o każdy szczegół, tak aby przekaz był dostosowany do celów wystąpienia, a także oczekiwań grupy odbiorców.

Sign Up to Our Newsletter

Be the first to know the latest updates

[yikes-mailchimp form="1"]