Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Jak zaplanować swoje życie zawodowe?

Praca to jeden z tych obszarów życia, które najbardziej pochłaniają czas i energię. Dlatego wszelkie plany dotyczące ścieżki zawodowej powinny być skrupulatnie zaplanowane. Oczywiście, jest tu miejsce na pasję, frajdę i po prostu bycie sobą. Czasem jednak, gdy życiem zawodowym rządzi przypadek, trudno odczuwać radość i satysfakcję. Jak więc zaplanować karierę, aby to, co robisz, miało sens? Oto użyteczne wskazówki

Stwórz ramy czasowe przyszłości i mapę celów

Wyznaczenie ram czasowych przyszłości to pierwszy z szeregu kroków, jakie należy wykonać, aby zaplanować swoje życie zawodowe. Nawet najambitniejsze cele nie zostaną zrealizowane, jeśli będą non stop przekładane na jutro. Brak ustalonych ram czasowych sprzyja prokrastynacji. Sprawia, że łatwiej znaleźć wymówkę, by odsunąć zaplanowane działania w czasie.

W rzeczywistości „jutro” nigdy nie nadchodzi. I tak mijają kolejne dni, miesiące, a nawet lata. Żeby przełamać ten schemat, musisz zamknąć swoją przyszłość w 12 najbliższych miesiącach. Nie czekaj jednak do jutra lub poniedziałku. Już dziś zastanów się, co chcesz osiągnąć lub zmienić w swoim życiu zawodowym, i stwórz mapę celów, która ma Cię doprowadzić do obranej wizji. Dobrze to przemyśl. Masz rok. Nie mniej, nie więcej.

Pamiętaj, by w swoich planach uwzględnić zarówno cele zawodowe, jak i prywatne. Zazwyczaj przeplatają się one wzajemnie i wymagają poświęcenia określonej ilości czasu. Dlatego ustalanie jednych w oderwaniu od drugich najczęściej kończy się tym, że stale trzeba wybierać pomiędzy nimi, co prowadzi do wyrzutów sumienia, a w konsekwencji porzucenia działania.

Określ cel kluczowy, priorytetowy i poboczny

Stworzenie mapy celów uświadomi Ci, jakie są Twoje pragnienia, dążenia, aspiracje i marzenia. Pozwoli również wyodrębnić te obszary życia, nad którymi chcesz popracować, gdyż nie czujesz spełnienia. Niestety, samo wypisanie celów nie wystarczy. Najczęściej jest ich tak wiele i dotykają tak różnych sfer życia, że nie da się ich wszystkich zrealizować, nawet mając do dyspozycji więcej czasu niż rok. Dlatego bez ustalenia hierarchii celów się nie obejdzie.

Priorytetyzacja celów to zło konieczne. Z jednej strony zmusza do głębokiej refleksji nad życiem i określenia, które obszary wymagają pilnej interwencji. Z drugiej przybliża do realizacji dążeń. Koncentruje bowiem wysiłki na kluczowych celach, czyli takich, które rzeczywiście przynoszą zmianę. Eliminuje również sytuację, w której realizujesz wszystko naraz. W efekcie trudno Ci dostrzec rezultaty poszczególnych działań, co obniża motywację.

Kiedy już wyznaczysz kluczowy cel zawodowy na dany rok, zajmij się ustalaniem celu priorytetowego na każdy miesiąc. Jeśli w ciągu roku chcesz założyć własną firmę, niech w styczniu Twoim celem będzie zorientowanie się w wymogach formalno-prawnych, w lutym – analiza konkurencji, a w marcu i kwietniu np. budowa własnej strony internetowej. Poszczególne cele możesz dodatkowo rozbić na mniejsze działania, tak aby precyzyjniej określić czas niezbędny do jego wykonania.

Pamiętaj o metodzie SMART przy ustalaniu celów

Żeby zwiększyć prawdopodobieństwo realizacji celów zawodowych, ustal je, posiłkując się metodą SMART. Zgodnie z nią, cel musi być:

  • konkretny (S – specyfic) – wówczas nie pozostawia wątpliwości co do jego realizacji,
  • mierzalny (M – measurable) – co pozwoli na jego weryfikację,
  • atrakcyjny (A – attractive) – po to, aby jego spełnienie było nagrodą,
  • realistyczny (R – realistic) – czyli będący w zasięgu możliwości,
  • jasno określony w czasie (T – time-bound).

Nie zapomnij również o tym, by weryfikować swoje działania co 2-3 miesiące. Może niektóre cele są zbyt ambitne? A może wręcz odwrotnie – udało Ci się osiągnąć je wcześniej? Daj sobie przestrzeń do zmian, testów i błędów. Nie wyrzucaj jednak wszystkiego do kosza, jeśli nie udało Ci się zrealizować obranego celu. Zastanów się, dlaczego do tego doszło. Wyeliminuj przeszkodę, i działaj dalej.

źródło: ewanizio.pl

Sign Up to Our Newsletter

Be the first to know the latest updates

[yikes-mailchimp form="1"]