Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Sprężarki bezolejowe — czym się charakteryzują?

Sprężarki bezolejowe są niezbędne do uzyskania najwyższej czystości sprężonego powietrza. Jakie są cechy kompresorów bezolejowych? I gdzie urządzenia te są powszechnie stosowane? 

Co to jest sprężarka bezolejowa? Jakie są jej cechy? 

Sprężarka bezolejowa jest rodzajem sprężarki, w której nie używa oleju do smarowania lub uszczelniania wewnętrznych części mechanicznych w trakcie procesu sprężania powietrza. Sprężarki bezolejowe są projektowane w taki sposób, aby spełnić surowe normy czystości powietrza i są często stosowane w aplikacjach, gdzie konieczne jest sprężone powietrze o bardzo wysokiej jakości, wolne od zanieczyszczeń olejowych. 

Sprężarki bezolejowe na tle innych urządzeń wyróżniają się szczególnymi cechami. Podstawową jest brak oleju w komorze sprężania. W sprężarkach bezolejowych wszystkie ruchome części są tak zaprojektowane, że nie ma potrzeby stosowania oleju jako smaru lub uszczelnienia. To eliminuje ryzyko zanieczyszczenia sprężonego powietrza olejem. Elementy sprężające wykonane są z materiałów o niskim tarciu (np. pokrycie teflonem), dzięki czemu nie wymagają zastosowania oleju zmniejszającego opory. Rolę czynnika smarującego, uszczelniającego i odprowadzającego tarcie pełni zazwyczaj woda. W efekcie sprężarki bezolejowe produkują sprężone powietrze o bardzo wysokiej jakości, bez zanieczyszczeń olejowych i bez kondensatu olejowego. Powstający kondensat może być usuwany bezpośrednio do kanalizacji bez konieczności uzdatniania i kosztownej utylizacji przez specjalistyczne firmy.

Sprężarki bezolejowe są tańsze w eksploatacji. Brak potrzeby wymiany oleju, filtra olejowego czy innych części związanych z olejowaniem oznacza niższe koszty konserwacji. Co więcej, nie generują wydatków związanych z koniecznością utylizacji kondensatu. Brak oleju wpływa również na wyższą żywotność tych urządzeń w porównaniu do kompresorów olejowych. 

Wraz z brakiem zanieczyszczeń olejowych maleje również ryzyko zanieczyszczenia produktów końcowych. Jest to szczególnie ważne w branżach spożywczej, farmaceutycznej, medycznej czy elektronicznej, gdzie eliminacja ryzyko zanieczyszczenia produktów olejowymi cząstkami jest kluczowa dla jakości i bezpieczeństwa produktów.

Warto jednak podkreślić, że kompresory bezolejowe nie nadają się do wszystkich zastosowań, zwłaszcza w przypadkach, gdy olej jest wymagany do smarowania określonych mechanizmów lub urządzeń. Wybór między sprężarką bezolejową a tradycyjną sprężarką olejową zależy od konkretnej aplikacji i wymagań dotyczących jakości sprężonego powietrza.

Gdzie trzeba stosować sprężarki bezolejowe? 

Sprężarki bezolejowe znajdują zastosowanie w wielu aplikacjach, zwłaszcza tam, gdzie czystość sprężonego powietrza jest kluczowym czynnikiem. Dotyczy to w szczególności przemysłu spożywczego, farmaceutycznego, elektronicznego, optycznego, a także w zastosowaniach laboratoryjnych czy medycznych. 

W produkcji żywności, zwłaszcza w miejscach, gdzie produkt może mieć kontakt z powietrzem, sprężone powietrze bezolejowe jest kluczowe, aby uniknąć zanieczyszczenia produktu olejowymi cząstkami. Przykłady to produkcja żywności pakowanej w opakowania elastyczne, produkcja napojów lub mleczarnia. W branży farmaceutycznej konieczność zachowania najwyższej czystości powietrza jest niezbędna do produkcji leków i innych produktów farmaceutycznych, gdzie każde zanieczyszczenie może być szkodliwe lub niebezpieczne. W produkcji komponentów elektronicznych i mikroelektroniki, gdzie nawet niewielkie ilości oleju mogą uszkodzić urządzenia, stosuje się sprężarki bezolejowe. Kompresory bezolejowe stosuje się także w optyce, gdzie czystość powietrza jest kluczowa dla jakości produktu.

W laboratoriach, zwłaszcza w analizach chemicznych i biologicznych, stosowanie sprężarek bezolejowych jest koniecznością, aby uniknąć zanieczyszczenia próbek i wyników badań. Również w miejscach, gdzie sprężone powietrze jest stosowane do oddychania, takich jak nurkowanie lub stanowiska ratownicze, stosuje się sprężarki bezolejowe, aby uniknąć wdychania olejowych oparów lub aerozoli.

Warto zaznaczyć, że wybór sprężarki bezolejowej zależy od konkretnych wymagań i regulacji branżowych. W przypadku zastosowań, gdzie czystość powietrza jest kluczowa, stosowanie sprężarki bezolejowej jest zazwyczaj zalecane, pomimo wyższych kosztów zakupu w porównaniu do tradycyjnych sprężarek olejowych. To pozwala uniknąć ryzyka zanieczyszczenia produktów, urządzeń lub wyników badań olejowymi zanieczyszczeniami.

źródło: AG Kompressoren kompresory i sprężarki

Sign Up to Our Newsletter

Be the first to know the latest updates

[yikes-mailchimp form="1"]