Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Dobra organizacja pracy magazynu – co ma na nią wpływ?

To, w jaki sposób funkcjonuje magazyn, może stanowić jeden z elementów budowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Dlatego coraz więcej firm dba o dobrą organizację pracy magazynu. Co ma na to wpływ? Ja o nią zadbać, by cieszyć się rezultatami?

Dlaczego dobra organizacja pracy magazynu jest tak ważna?

Organizacja pracy magazynu ma duże znaczenie dla sprawnego funkcjonowania przedsiębiorstwa. Obejmuje całokształt podejmowanych i wzajemnie powiązanych działań, których celem jest koordynacja wszystkich funkcji magazynu, tak aby osiągnąć jak najlepsze efekty przy jak najmniejszych kosztach i nakładach pracy. Dlatego warto zadbać o jej jakość.

Dobra organizacja pracy magazynu:

 • racjonalizuje przechowywanie towarów i materiałów, co pozwala uporządkować strukturę magazynu i sprzyja możliwie jak najlepszemu wykonywaniu działań logistycznych. Sprzyja to synchronizacji składowania surowców i produktów z procesem produkcji,
 • minimalizuje koszty prowadzenia działalności, w tym zwłaszcza koszty utrzymania infrastruktury magazynowej i zapasów,
 • zapewnia ciągłość dostaw, dzięki czemu klient może nabyć oferowane produkty w dowolnym czasie i miejscu, co z kolei przekłada się na większą satysfakcję z zakupu. Ta zaś zwiększa prawdopodobieństwo, że klient ponownie skorzysta z oferty sklepu lub poleci ją innym konsumentom,
 • poprawia obsługę klienta,
 • poprawia bezpieczeństwo i warunki pracy, co wpływa na efektywność pracowników,
 • zwiększa wydajność i możliwości składowe magazynu.

Jak więc widać, dobra organizacja pracy magazynu może być czynnikiem wspierającym osiągnięcie przewagi konkurencyjnej na rynku. Determinuje ją wiele elementów, związanych nie tylko z przyjętą w firmie polityką magazynową, ale i zagospodarowaniem przestrzeni magazynu.

Co wpływa na dobrą organizację pracy magazynu?

Jak wspomniano, dobra organizacja pracy magazynu to wypadkowa wielu działań. Wpływa na nią m.in. to, w jaki sposób została zaprojektowana przestrzeń magazynu. Dlatego jeszcze przed etapem budowy należy ustalić określone kwestie, np. wymagania dotyczące składowania produkowanych i sprzedawanych towarów czy też ustalenie wielkości piętrzenia.

Co więcej, na dobrą organizację pracy magazynu wpływ ma:

 • sposób gospodarowania dostępną powierzchnią,
 • sposób grupowania towarów,
 • organizacja pracy na poszczególnych stanowiskach,
 • przepływ informacji,
 • kwalifikacje, doświadczenie i motywacja do pracy zatrudnionego personelu,
 • dostępność narzędzi, maszyn i urządzeń (w tym wózków widłowych, drabin, a także specjalistycznego oprogramowania),
 • rodzaj wdrożonego systemu zarządzania magazynem,
 • poziom automatyzacji i cyfryzacji magazynu.

Dobra organizacja pracy magazynu – jak o nią zadbać?

Jednym z najłatwiejszych – a zarazem odznaczających się najwyższą efektywnością – sposobów na dobrą organizację pracy magazynu jest powierzenie usług magazynowania wyspecjalizowanemu podmiotowi. Zewnętrzna firma przejmuje wówczas obsługę wszystkich czynności składających się na proces magazynowy, czyli:

 • rozładunek i przyjęcie towarów od wytwórcy,
 • składowanie towarów,
 • kompletowanie i wydawanie przesyłek,
 • załadunek i dystrybucja towarów na wybranym obszarze.

Decydując się na outsourcing usług magazynowych, przedsiębiorca od razu zyskuje dostęp do dobrze zorganizowanej przestrzeni magazynowej, wyposażonej we wszystkie niezbędne udogodnienia i innowacyjne systemy informatyczne. Pracują w niej doświadczeni i wykwalifikowani fachowcy, którzy czuwają nad całym procesem magazynowym i dbają o to, aby wszystkie czynności wykonywane w jego ramach przebiegają sprawnie i bez zarzutów.

Jednocześnie przedsiębiorca nie ponosi żadnych kosztów związanych z utrzymaniem pracowników, magazynu i infrastruktury logistycznej. Zyskuje więc dodatkowe środki, które może przeznaczyć na rozwój innych elementów pozwalających osiągnąć przewagę konkurencyjną.

Dobra organizacja pracy magazynu wymaga skoordynowania szeregu działań. Jest bowiem determinowana przez wiele czynników. Dlatego zadanie to warto powierzyć specjalistom. Przedsiębiorca może wówczas liczyć na profesjonalne efekty.

źródło: toplogistic.pl

Sign Up to Our Newsletter

Be the first to know the latest updates

[yikes-mailchimp form="1"]