Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Przyszłość transportu, spedycji i logistyki – najważniejsze kierunki zmian

Branża TSL (transport, spedycja, logistyka) dynamicznie się rozwija. Część wdrażanych rozwiązań nie zdążyła nawet dobrze się zadomowić, a już została wyparta przez kolejne innowacyjne usprawnienia. Pewne charakterystyczne kierunki zmian są widoczne gołym okiem. W jaką stronę podążają transport, spedycja i logistyka? W jakich barwach maluje się przyszłość tych sektorów?

W służbie ekologii – zrównoważony transport coraz popularniejszy

Zmiany klimatyczne będące następstwem degradacji środowiska naturalnego nikogo nie pozostawiają obojętnym. Nic więc dziwnego, że i przedsiębiorstwa z branży TSL intensywnie poszukują rozwiązań, które uczyniłyby przewóz towarów i jego organizację bardziej zrównoważonymi i przyjaznymi dla przyrody. Wiele działań już zostało podjętych, w tym m.in.:

  • ograniczenie ilości szkodliwych substancji emitowanych do atmosfery poprzez zwiększenie wykorzystania pojazdów spełniających nowe standardy emisji spalin,
  • promowanie ecodrivingu jako sposobu nie tylko na obniżenie kosztów jazdy, ale i ograniczenie ilości emitowanych spalin, co pozytywnie wpływa na stan środowiska naturalnego,
  • optymalizację procesów logistycznych poprzez wykorzystanie nowoczesnych narzędzi informatycznych, co pozwala np. zredukować liczbę pustych przejazdów i zwiększyć wydajność ładunkową ciężarówek.

Inwestowanie w zrównoważone technologie i innowacyjne narzędzia wspierające ekologię jest źródłem nie tylko oszczędności (obniżka kosztów prowadzenia działalności), ale i korzyści wizerunkowych. Coraz więcej kontrahentów zwraca bowiem uwagę na kwestie środowiskowe i poszukuje alternatyw dla tradycyjnych usług transportowych. Dzięki zapewnieniu dostępu do nowatorskich rozwiązań firma może wyróżnić się na rynku i zyskać przewagę konkurencyjną.

Rozwój alternatywnych napędów

Istotnym działaniem wspierającym zrównoważony transport jest rozwój alternatywnych napędów. Samochody elektryczne, hybrydowe oraz napędzane LNG (ciekłym gazem ziemnym) i wodorem to coraz częstszy widok na autostradach i drogach. Najczęściej jednak są one wykorzystywane na stosunkowo krótkich trasach. Na szczęście, technologie alternatywnych napędów są stale rozwijane, dzięki czemu zasięg pojazdów sukcesywnie się zwiększa, co pozwala na ich wykorzystanie na coraz większą skalę.

Digitalizacja przyszłością transportu?

Informatyzacja i automatyzacja procesów logistycznych, rozwój platform cyfrowych czy też wdrażanie rozwiązań z zakresu telematyki i sztucznej inteligencji to tylko niektóre z przejawów postępującej digitalizacji w branży TSL. Działania te przynoszą wymierne korzyści:

  • usprawniają procesy związane z transportem, spedycją i logistyką,
  • obniżają koszty prowadzenia działalności,
  • zwiększają zadowolenie klientów i pozwalają dostosować świadczone usługi do ich zmieniających się potrzeb,
  • budują przewagę konkurencyjną firmy na rynku.

Pojazdy autonomiczne rozwiązaniem niedoborów kadrowych w transporcie?

Prawdziwą rewolucją dla branży TSL będzie wdrożenie pojazdów autonomicznych. Prace nad samochodami (także ciężarowymi) poruszającymi się bez udziału człowieka cały czas trwają. Szacuje się, że modele o pełnej autonomii pojawią się na rynku po 2025 r.

Ich wdrożenie w branży TSL – przynajmniej na początku – będzie się wiązało z dużymi nakładami inwestycyjnymi. Jednak biorąc pod uwagę długoterminową perspektywę, działanie to może okazać skutecznym narzędziem budowania przewagi konkurencyjnej.

Niemniej przewiduje się, że w ciągu najbliższych kilku lat pojazdy autonomiczne nie będą w stanie wypełnić luki związanej z niedoborem kierowców. Dlatego w niedalekiej przyszłości rekrutacja i zatrudnienie wykwalifikowanych pracowników wciąż będzie jednym z głównych wyzwań branży TSL. Co więcej, wraz z automatyzacją, digitalizacją i cyfryzacją sektora wzrośnie popyt na specjalistów z zakresu IT.

Przyszłość branży TSL maluje się w jasnych barwach. Specjaliści przewidują bowiem wzrost zarówno liczby przewozów, jak i ich tonażu. Nie oznacza to jednak, że przedsiębiorcy nie będą borykać się z wyzwaniami. Niedobór kierowców, presja na obniżkę kosztów czy też konieczność zwiększenia wydatków na digitalizację i ochronę środowiska to tylko niektóre z tendencji, które będą kształtować przyszłość sektora TSL.

źródło: translogis.pl – transport ciężarowy

Sign Up to Our Newsletter

Be the first to know the latest updates

[yikes-mailchimp form="1"]