Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Rodzaje pogrzebów – świecki, tradycyjny czy kremacja?

Śmierć bliskiej osoby wiąże się z koniecznością podjęcia wielu decyzji związanych z organizacją pogrzebu. Określić trzeba między innymi charakter uroczystości, a także formę pochówku. Na jakie rodzaje pogrzebu, może zdecydować się rodzina, biorąc pod uwagę wymienione kryteria? Komu powierzyć organizację pogrzebu, aby wszystko odbyło się zgodnie z oczekiwaniami?

Rodzaje pogrzebów – uroczystość wyznaniowa czy świecka?

 Organizacja pogrzebu wiąże się z koniecznością podjęcia wielu decyzji. Jeśli zmarła osoba wyraziła swoje zdanie na temat charakteru uroczystości i formy pochówku, rodzina ma łatwiejsze zadanie. Niemniej nie każdy jest tak zapobiegliwy. W efekcie to na bliskich spoczywa ciężar odpowiedzialności. Na jaki pogrzeb można się więc zdecydować?

Biorąc pod uwagę charakter uroczystości, pogrzeby można podzielić na dwa zasadnicze rodzaje.

  1. Pogrzeb wyznaniowy. Może być katolicki, żydowski, muzułmański, buddyjski. Odbywa się według zasad określonych w danym obrządku religijnym. Pochówkowi towarzyszy zazwyczaj celebra wyznaniowa, której przewodniczy osoba duchowna.
    W Polsce pogrzeb wyznaniowy ma zazwyczaj charakter katolicki. W jego przypadku pochówek na cmentarzu poprzedza czuwanie nad ciałem zmarłego oraz uroczysta msza żałobna prowadzona przez księdza. Następnie kondukt żałobników odprowadza trumnę (urnę) na cmentarz, gdzie zostaje złożona w grobie.
  2. Pogrzeb świecki (humanistyczny). Nie ma związku z żadnym wyznaniem oraz jest pozbawiony elementów i symboli religijnych. Może jednak czerpać inspirację z pogrzebów wyznaniowych. Jego porządek określa rodzina, mając na uwadze ostatnią wolę zmarłej osoby. Uroczystości przewodzi Mistrz Ceremonii, który czuwa nad wszelkimi szczegółami i przebiegiem celebry. Zazwyczaj wygłasza też uroczystą mowę pożegnalną. Ostatnim elementem pogrzebu świeckiego jest złożenie trumny (urny) w grobie (kolumbarium).

To, na który wariant zdecyduje się rodzina, zależy od ostatniej woli osoby zmarłej. Jeśli nie została ona wprost wyrażona, bliscy mogą zorganizować pogrzeb według własnego uznania. Na uwadze warto mieć nie tylko tradycję, ale również uczucia pozostałych członków rodziny.

Pogrzeb tradycyjny czy kremacja?

 Sposób postępowania z ciałem to kolejne kryterium, według którego można sklasyfikować pogrzeby. Wyróżnić można wówczas na dwa zasadnicze rodzaje pogrzebów.

  1. Pogrzeb tradycyjny. Pod tym sformułowaniem zazwyczaj rozumie się inhumację, czyli pogrzeb polegający na złożeniu trumny z ciałem zmarłej osoby w grobie. Może mieć on charakter zarówno świecki, jak i wyznaniowy.
  2. Kremacja. W tym przypadku pochówek poprzedza spopielenie ciała zmarłej osoby w krematorium. Następnie prochy trafiają do urny, którą następnie albo umieszcza się w klasycznym grobie, albo kolumbarium – specjalnie wyznaczonym na cmentarzu miejscu, ścianie pamięci.

Pogrzeb urnowy może mieć zarówno charakter świecki, jak i wyznaniowy, o ile dany obrządek religijny dopuszcza kremację. Kościół katolicki zezwala na tę formę pochówku, choć preferuje inhumację.

O formie pochówku decyduje rodzina, mając na uwadze ostatnią wolę zmarłego. Zarówno inhumacja, jak i pogrzeb urnowy mogą mieć podniosły charakter i pozwalają w uroczysty sposób pożegnać bliską osobę. Biorąc pod uwagę koszty, zazwyczaj korzystniej wypada kremacja. Mimo to dominującą w Polsce formą pochówku jest złożenie ciała w trumnie do grobu.

Niezależnie od tego, jaki charakter będzie miała uroczystość pogrzebowa i jaką formę pochówku wybierze rodzina, jedno jest pewne – organizacją pogrzebu powinien zająć się rzetelny zakład pogrzebowy. Pracujący w nim specjaliści zajmą się wszelkimi szczegółami – załatwią wymagane formalności, udzielą rad i wskazówek oraz będą czuwać nad przebiegiem uroczystości. Wybierając dom pogrzebowy, warto zwrócić uwagę na doświadczenie zakładu w organizacji danej formy pochówku. Należy też przeanalizować opinie rodzin, które już skorzystały z usług podmiotu. Pozwoli to ocenić jakość świadczonego wsparcia.

Sign Up to Our Newsletter

Be the first to know the latest updates

[yikes-mailchimp form="1"]