Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Stożki drogowe – gdzie stosuje się te akcesoria wygrodzeniowe?

Aby zapewnić przejrzystą organizację jazdy samochodów, nawet w czasie trwających remontów drogowych i zmiany organizacji ruchu, stosuje się stożki drogowe. Jednak to nie jedyne możliwości, jakie drzemią w tym niewielkim akcesorium zapewniającym bezpieczeństwo ruchu drogowego. Stożki drogowe mogą być z powodzeniem wykorzystywane także na parkingach, halach, magazynach, obiektach wielkopowierzchniowych oraz do użytku prywatnego przez użytkowników indywidualnych na ich posesjach czy w garażach. Wyjaśniamy, gdzie stosuje się stożki drogowe.

Jakie cechy pachołków drogowych decydują o ich funkcjonalności?

Choć stożki drogowe są niewielkim i niepozornym akcesorium, to odgrywają wielką rolę w organizacji ruchu oraz zapewnieniu bezpieczeństwa na drogach. Są dostępne w różnej wysokości i ciężarze, aby możliwe było ich stabilne umieszczenie na drogach różnego typu, nawet tam, gdzie samochody poruszają się z dużą prędkością. Dlatego mogą spełniać swoje zadania także na autostradach i drogach szybkiego ruchu. 

Dodatkowo nowoczesne gumowe pachołki drogowe są wykonane z wysokiej jakości tworzyw sztucznych, takich jak polietylen (PE) oraz polichlorek winylu (PVC/PCV). Gwarantuje to ich wysoką trwałość i eliminuje zagrożenie uszkodzenia w razie zderzenia z pojazdem. Istotną cechą stożków drogowych są umieszczone na nich pasy z taśmy odblaskowej. Zapewniają dobrą widoczność tych akcesoriów nawet w niesprzyjających warunkach pogodowych, w deszczu lub we mgle oraz po zmroku.

Gdzie stosuje się wygrodzenie przy użyciu pachołków drogowych?

Pachołki drogowe sprawdzają się przede wszystkim na drogach oraz ciągach pieszo-rowerowych. Oprócz tego są powszechnie stosowane na dużych, średnich i małych parkingach oraz placach manewrowych. Stożki drogowe mogą być także użytkowane w halach, magazynach i obiektach wielkopowierzchniowych. Pachołki drogowe są także dostępne do użytku dla odbiorców indywidualnych. Tym samym sprawdzają się na prywatnych posesjach, w garażach czy placach zabaw lub przy organizacji różnego rodzaju imprez i eventów.

Zgodnie z przepisami regulującymi funkcje pachołków drogowych na jezdni mogą być one stosowane do wyznaczania stopniowego zwężania jezdni, wyznaczania toru jazdy oraz prowadzenia robót krótkotrwałych lub szybko postępujących i doraźnego oznaczania miejsc niebezpiecznych. Oprócz tego drogowcy używają stożków drogowych do oznaczenia progu przy wykonywaniu nakładek bitumicznych oraz wygrodzeń wzdłuż jezdni powierzchni wyłączonych z ruchu. 

Pachołki drogowe sprawdzają się także do zabezpieczania świeżo malowanych linii oznakowania poziomego wzdłuż jezdni i zabezpieczania świeżo przeprowadzonych remontów części jej nawierzchni. Wszystko to sprawia, że stożki drogowe są chyba najbardziej uniwersalnym oraz wszechstronnym akcesorium wygrodzeniowym na Polskich drogach i poza nimi. Warto mieć pachołki drogowe zawsze na podorędziu, gdyż możliwości ich użycia są niemal nieograniczone.

Sign Up to Our Newsletter

Be the first to know the latest updates

[yikes-mailchimp form="1"]