Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Co to jest separator cyklonowy

Uzdatnianie i osuszanie sprężonego powietrza jest niezbędnym elementem produkcji tego medium. Do tych celów można stosować różnorodne filtry, separatory i osuszacze. Jednym z elementów skutecznego i wydajnego systemu oczyszczania sprężonego powietrza jest separator cyklonowy. Przedstawiamy charakterystykę separatorów cyklonowych, czym są i jakie są ich najważniejsze cechy. Wyjaśniamy także kiedy zastosować separator cyklonowy, aby osiągnął maksymalną wydajność i pracował efektywnie.

Czym jest i jak działa separator cyklonowy?

Separatory cyklonowe nazywane są również separatorami odśrodkowymi. Wynika to z mechanizmu ich działania. Stosuje się je w celu oddzielenia sprężonego powietrza od oleju i drobinek wody oraz odprowadzenia kondensatu wodno-olejowego ze sprężonego powietrza. Separator cyklonowy składa się z obudowy, oddzielacza odśrodkowego, osłony separującej oraz spustu kondensatu. Sprężone powietrze wewnątrz separatora zostaje wprawione w ruch wirowy. Dzięki temu dochodzi do skroplenia kondensatu, który następnie osadza się na ścianach separatora. Tak oddzielony kondensat wodno-olejowy spływa do zbiornika, gdzie następuje jego przekierowanie poza instalację sprężonego powietrza

Separatory cyklonowe są bardzo często i powszechnie stosowane do usuwania wilgoci ze sprężonego powietrza — dzięki ich wysokiej skuteczności eliminuje się 98-99% cząsteczek wody o wielkości od 10 do 50 mikronów. Dla osiągnięcia pełnej efektywności przy wyborze separatora należy zwrócić uwagę na takie parametry, jak przepływ i ciśnienie robocze.

W jakim celu stosować separator cyklonowy?

Separatory cyklonowe są stosowane w systemach wytwarzania i zaopatrywania w sprężone powietrze w celu wyeliminowania wilgoci i drobinek oleju z powietrza. Dzięki temu sprężone powietrze zostaje wstępnie osuszone i oczyszczone. Poprawia się więc jego jakość i zwiększa użyteczność do licznych procesów produkcyjnych. Dodatkowo działania te przedłużają żywotność samego kompresora oraz wszystkich narzędzi pneumatycznych zasilanych sprężonym powietrzem. Separatory cyklonowe usuwają nie tylko ciecze i aerozole cieczy ze sprężonego powietrza, ale również cząstki stałe. Tym samym można w skrócie powiedzieć, że separatory cyklonowe służą do uzdatniania sprężonego powietrza. Bardzo często dla poprawy jakości sprężonego powietrza oprócz separatorów cyklonowych w sprężarkach montuje się także osuszacze powietrza, filtry, spusty kondensatu czy kolumny węglowe.

Zastosowanie separatorów cyklonowych

Pytanie o możliwości zastosowania separatorów cyklonowych jest równie ważne, jak informacja o sposobie pracy i zasadności użycia. Skoro dwie ostatnie kwestie już wyjaśniliśmy, to przejdziemy teraz do wyjaśnienia, gdzie mogą być stosowane separatory cyklonowe i kiedy ich użycie jest absolutnie niezbędne. W istocie separatory cyklonowe są pierwszym etapem uzdatniania powietrza. Separatory tego typu mogą być stosowane w kompresorach każdego rodzaju. Jednak z uwagi na ich mechanizm działania są niezbędnym elementem w systemach zaopatrywania w sprężone powietrze działających w oparciu o kompresor olejowy. Separatory cyklonowe sprawdzają się doskonale na pierwszej linii uzdatniania sprężonego powietrza i pozbawiania go cząsteczek oleju. Tym samym możliwości zastosowania separatorów cyklonowych są niemal nieograniczone. Jednak zaleca się ich użycie wszędzie tam, gdzie niezbędne jest oczyszczenie sprężonego powietrza z aerozoli oleju i cząsteczek wody, a także gdzie istotna jest ogólna poprawa jakości sprężonego gazu.

Cyklonowe separatory powietrza stosuje się do odzyskania substancji ze zużytego sprężonego powietrza. Oprócz tego stanowią ważny element całego systemu uzdatniania sprężonego powietrza mającego na celu poprawę jego jakości. Dodatkowo separatory tego typu pozwalają skuteczniej chronić komponenty i podzespoły układu pneumatycznego przed szybszym zużyciem i uszkodzeniami, mogącymi powstawać na skutek długotrwałej styczności z cząsteczkami kondensatu wodno-olejowego. Separatory cyklonowe odpowiedzialne są także za rozdzielanie faz ciekłych w oparciu o najprostsze prawa fizyki.

Sign Up to Our Newsletter

Be the first to know the latest updates

[yikes-mailchimp form="1"]