Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Filtracja sprężonego powietrza — czy jest konieczna?

W wielu źródłach mówiących o produkcji sprężonego powietrza i jego dystrybucji w ramach zakładu możemy przeczytać o uzdatnianiu tego medium. Bardzo wiele uwagi poświęca się filtracji i szerzej oczyszczaniu sprężonego powietrza. Jednak w niektórych zakładach konieczność wykonywania tej czynności jest poddawana w wątpliwość. Czy w każdej branży niezbędna jest filtracja powietrza? Wyjaśniamy kiedy filtracja powietrza jest konieczna, jak ją przeprowadzić i dlaczego nie warto z niej rezygnować.

Czym są filtry sprężonego powietrza?

Oczyszczanie sprężonego powietrza w całym procesie jego wytwarzania i dystrybucji jest najważniejszym etapem. Jakość medium, jakim jest sprężone powietrze, ma bardzo duży wpływ zarówno na proces produkcji, jakość produktu końcowego, jak i żywotność narzędzi, oraz urządzeń pneumatycznych. Dlatego tak ważne jest stosowanie filtrów i efektywne oczyszczanie sprężonego powietrza.

A co jeśli zrezygnujemy z montażu filtrów sprężonego powietrza w sprężarce? Wytwarzane w ten sposób sprężone powietrze będzie zawierało cząsteczki pyłów, zanieczyszczeń, kurzu a nawet aerozolu olejowego. Jakie więc filtry stosować? Poziom oczyszczenia sprężonego powietrza uzależniony jest od jego zastosowania. Należy dostosować jakość sprężonego powietrza do potrzeb procesów produkcyjnych, branży, której jest stosowane oraz wymagań konkretnego zakładu. Stosując różne rodzaje filtrów można zatrzymać nie tylko cząsteczki pyłu i inne zanieczyszczenia, ale również znaczną część aerozoli olejowych. Ponadto filtr należy dopasować do rodzaju stosowanego kompresora. Tylko wtedy będzie on maksymalnie wydajny, a jego praca efektywna. Jednak użytkownik powinien także pamiętać o regularnym czyszczeniu i wymianie filtrów, ponieważ stopień ich zanieczyszczenia ma znaczący wpływ na jakość sprężonego powietrza. Oprócz tego zanieczyszczony filtr wpływa na zmniejszenie wydajności całego systemu zaopatrywania w sprężone powietrze i generuje straty energii oraz zwiększa pobór prądu w stosunku do wytwarzanego medium.

Rodzaje filtrów sprężonego powietrza

Na rynku dostępne są różne rodzaje filtrów przeznaczone do oczyszczania sprężonego powietrza. Jeden ze stosowanych podziałów uwzględnia model kompresora. Inna możliwość rozróżniania filtrów sprężonego powietrza opiera się o docelową jakość powietrza opuszczającego układ. Ale warto także pamiętać o możliwości wyboru rodzaju filtra sprężonego powietrza w zależności od typu zanieczyszczeń, jakie powinien wyłapywać. I tak zgodnie z tym kryterium na rynku dostępne są filtry odolejające oraz filtry węglowe i sterylne. Wariant odolejający jest niezbędny w kompresorach olejowych. Pozwala on na skutecznie wyłapanie aerozolu olejowego ze sprężonego powietrza i zapobiega wydostaniu się drobinek oleju poza układ. Innym rodzajem filtrów są filtry węglowe i sterylne, które przyczyniają się do zatrzymywania innych typów zanieczyszczeń i drobinek niezależnie od ich wielkości. Filtry tego rodzaju są również skutecznym narzędziem mającym na celu pozbawienie sprężonego powietrza zapachu i smaku. Cecha ta jest szczególnie ceniona w stomatologii oraz w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym, gdzie jakość sprężonego powietrza ma ogromne znaczenie.

Dlaczego filtracja sprężonego powietrza jest taka ważna?

Wymagania względem jakości sprężonego powietrza wykorzystywanego przez użytkowników mogą być różne w zależności od branży, zakładu i rodzaju prowadzonej działalności. Jednak biorąc pod uwagę specyfikę pracy sprężarek powietrza, zastosowanie odpowiednich filtrów jest niezbędne. Zaniechanie tego elementu wyposażenia kompresorów powodowałoby uzyskiwanie sprężonego powietrza tak niskiej jakości, że nie byłoby ono użyteczne dla nikogo, a zastosowanie go do zasilania urządzeń pneumatycznych przyczyniłoby się do ich szybkiego zużycia. Dlatego nie ulega najmniejszej wątpliwości, że filtracja sprężonego powietrza jest jednym z najważniejszych etapów wytwarzania tego medium. Tym samym dobór i montaż odpowiednich filtrów powinien być przeprowadzony ze szczególną dbałością. Wpłynie to nie tylko na dłuższą żywotność wszystkich urządzeń, ale również na lepszą efektywność pracy i wyższą jakość efektu końcowego procesu produkcji.

źródło: czemar.pl 

Sign Up to Our Newsletter

Be the first to know the latest updates

[yikes-mailchimp form="1"]