Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Jak badać stopień zagęszczenia gruntu?

Bez właściwego przygotowania gruntu prowadzenie przedsięwzięcia budowlanego nie jest możliwe. Żeby podłoże charakteryzowało się optymalną nośnością, musi być odpowiednio zagęszczone. Żeby ocenić zagęszczenie gruntu, należy określić m.in. wskaźnik i stopień zagęszczenia gruntu. Jak to zrobić?

Stopień zagęszczenia gruntu – co to? Czy jest istotny?

Określenie zagęszczenia gruntu to niezbędny element każdego projektu budowlanego. Pozwala bowiem ocenić stan gruntu i zweryfikować, czy przed przystąpieniem do prac podłoże wymaga wzmocnienia ulepszenia, doziarnienia lub ewentualnie wymiany.

Zagęszczenie gruntu determinuje nośność i stateczność podłoża. Niewłaściwie zaprojektowane może przyczyniać się m.in. do nadmiernego osiadania konstrukcji. W przypadku gruntów spoistych odpowiada także za ich odporność na działanie wody i ujemnych temperatur. Dlatego jego jakość ma duże znaczenie dla powstającego projektu budowlanego. Bez wykonania określonych pomiarów inwestorowi trudno będzie zadbać o prawidłowe zagęszczenie gruntu.

Żeby określić zagęszczenie podłoża, należy poddać analizie dwa parametry:

    • stopień zagęszczenia ID,
  • wskaźnik zagęszczenia gruntu IS.

Stopień zagęszczenia gruntu (ID) prezentuje naturalny stan gruntu, który został utworzony i zagęszczony przez naturę. Odnosi się on wyłącznie do gruntów niespoistych. Wpływ na niego ma rodzaj genetyczny podłoża, uziarnienie, kształt ziaren czy też stopień wilgotności gruntu. Oblicza się go ze wzorów uwzględniających m.in. wskaźnik porowatości gruntu oraz gęstość szkieletu gruntowego.

Współczynnik zagęszczenia IS dotyczy natomiast uformowanego przez człowieka gruntu nasypowego. To stosunek gęstości objętościowej badanego gruntu zagęszczonego na budowie (ρd) do maksymalnej gęstości objętościowej gruntu oznaczonej w laboratorium (ρds). Informuje on o tym, jak zagęszczony grunt został wbudowany w podłoże. Jego wartość najczęściej mieści się w przedziale 0,95-1,00. Zdarzają się jednak sytuacje, gdy wskaźnik przekracza 1,00.

Badanie zagęszczenia gruntu – najczęściej wykorzystywane metody pomiarowe

Metody badania zagęszczenia gruntu można podzielić na laboratoryjne i polowe. Oto najpopularniejsze.

  1. Metoda badań laboratoryjnych. W celu jej przeprowadzenia pobiera się próbki gruntu przy pomocy cylindra o znanej objętości. To, ile próbek zostanie pobranych, zależy od powierzchni budowy. Następnie próbki są przewożone do laboratorium, gdzie przeprowadza się badanie Proctora. Po określeniu gęstości maksymalnej i naturalnej szkieletu gruntowego oblicza się wskaźnik zagęszczenia gruntu.
  2. Sondowanie gruntu. Można je przeprowadzić przy pomocy sondy lekkiej. Określa ona stopień zagęszczenia gruntu, a znając tę wartość, specjalista może określić wskaźnik zagęszczenia gruntu. Co ważne, w przypadku ustalania wskaźnika zagęszczenia powierzchniowych warstw gruntu, czyli o głębokości do pół metra, nie powinno wykorzystywać się sondy.
  3. Badanie lekką płytą dynamiczną. To nowoczesna metoda, która pozwala w szybki sposób określić wskaźnik zagęszczenia gruntu. Przeprowadza się ją w terenie przy zastosowaniu specjalistycznego urządzenia – lekkiej płyty dynamicznej, wyposażonej m.in. w płytę, obciążnik, czujniki obciążeniowe oraz rejestrator.

Podczas pomiaru na płytę z czujnikami opuszczany jest obciążnik. Po wykonaniu 3 uderzeń rejestrator odnotowuje takie wyniki jak wartość osiadania, stosunek osiadania do prędkości oraz dynamiczny moduł odkształcania (Evd). Znając te parametry, można określić wskaźnik zagęszczenia gruntu.

Największym atutem badania lekką płytą dynamiczną jest szybkość pomiaru. Dla jednego punktu pomiarowego wynosi ona nawet mniej niż trzy minuty. W efekcie metoda ta pozwala wykonać dużo badań w wielu miejscach.

To, na jakie konkretnie badanie zagęszczenia gruntu zdecyduje się inwestor, zależy głównie od rodzaju gruntu. Żeby pomiary były prawidłowo dobrane i wykonane, ich przeprowadzenie należy powierzyć specjalistom. Fachowcy nie tylko wskażą najlepszą metodę (metody) pomiaru, ale również zinterpretują pomiary i doradzą, jak polepszyć stan gruntu, tak aby odpowiadał on wymogom przedsięwzięcia.

Źródło: Ekomeritum.pl

Sign Up to Our Newsletter

Be the first to know the latest updates

[yikes-mailchimp form="1"]